Info

Hvorfor får man som oftest ikke hjælp til at komme af med kronisk stress og kroniske smerter i et stadigt dyrere sundhedsvæsen som det danske?

Det får man ikke, fordi sundhedsvæsenet har valgt at fastholde og prioritere et entydigt somatisk (fysisk) fokus på sygdom, uagtet at vi får stadig flere sygdomstilstande, som påvirkes, forværres og kompliceres af stress og overbelastning.

Herunder hører de kroniske stress-og smertetilstande, som kroppen ikke længere magter at hele.

Et somatisk fokus på sygdom forudsætter bla. at man i overensstemmelse med et somatisk udgangspunkt skal kunne måle sygdom uafhængigt af sygdomsbæreren. Resultatet skal kunne ses i feks. en blodprøve eller på en scanning, og de eventuelle smerter der måtte være forbundet med lidelsen, skal være i overensstemmelse med de objektive fund. Ved adskillelse mellem bærer af sygdommen og selve sygdomstilstanden, mener man at kunne sikre objektivitet.

Sundhedsvæsenet skønner ofte at den kroniske smertepatient har flere smerter end hun har objektive målbare fund der forklarer dem. Der opstår derfor problemer med den somatiske forståelse af sygdomstilstanden som derfor hovedsagelig symptombehandles med bla. smertestillende medicin.

Problemet med den nævnte somatiske forståelse af sygdom er den, at feks. stress - relaterede smertetilstande, indeholder såvel en mental stresstilstand som en kropslig stresstilstand. Den mentale- og den kropslige stresstilstand er så nært forbundne, at hvis man udelukker den mentale del og udelukkende ”måler” på kroppen, så svarer det til at man kun forholder sig til en halv sandhed.

Det somatiske krav om præcise uafhængige målinger er derfor ikke egnet til at forklare at noget er afledt af noget andet, som når en synlig krop er ødelagt af en usynlig psyke.

En forståelse og behandling af såkaldte psykosomatiske stress/smertetilstande skal derfor systematisere og udvikle et bæredygtigt samarbejde imellem krop og psyke, et samarbejde der tager udgangspunkt i egenoplevelsen og betydningen af symptomerne for den enkelte patient.

Men betydningen af patientens egenoplevelse og erfaring med symptomerne, koblet med de stressfaktorer der påvirker disse, bliver almindeligvis ikke opfattet som et relevant grundlag for behandling. Men det gør det hos os.

Litteraturliste:

Når smerten bevogter din sjæl.
Forlaget BoD
okt. 2008
Anne Køppe

"Muskel og psyke". Matrix.
Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi,
17. årg. nr. 4, april 2001.
Anne Køppe og Birgitte Bisted.

"Psykologisk behandling
 af psykosomatiske kroniske smertetilstande".
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning,
nr. 8, aug. 1999, s. 1115-1127.
Anne Køppe og Birgitte Bisted.

Månedsskrift for Praktisk Lægegerning,
nr. 7, juli 1999, s. 915-919.
Behandling af en "whiplash-patient".
Birgitte Bisted og Anne Køppe.

Socialrådgiveren, nr. 2, 20. jan. 1999,
s. 17-19.
"Det psykosomatiske overses".
Anne Køppe - klinisk psykolog og specialist
i psykoterapi.
Birgitte Bisted - fysioterapeut, klinisk
psykolog og specialist i sundhedspsykologi.

Alt for Damerne,
nr. 39, 24. sept. 1998, s. 68-73.
"Kvinder med kroniske smerter".
Interview med Anne Køppe.

Rapport fra Roskilde Bomis Rygskole.
Erfaringer og resultater. 1993/1994.
Anne Køppe og Birgitte Bisted.

 
Brønshøjvej 62
2700 Brønshøj

tel. 33 24 27 23
anne@stress-smerteklinik.dk
www.stress-smerteklinik.dk
udviklet af Reaxion I/S - Webudvikling, webdesign, hjemmesider og tryksager Udviklet af Reaxion I/S
Scroll op Scroll ned